Budget- och skuldrådgivning

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen.

Budget- och skuldrådgivningen kan ge dig stöd och råd för att få ordning på din vardagsekonomi eller din skuldsituation. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Vad du kan få hjälp med

Budgetrådgivning

  • gå igenom din vardagsekonomi
  • göra en budget för att få en bättre balans i din vardagsekonomi.

Skuldrådgivning

  • göra en översikt av skulderna
  • försöka hitta en hållbar lösning.

Skuldsanering

  • informera om vad skuldsanering är
  • hjälpa dig att ansöka om skuldsanering
  • ge stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Boka ett möte med en budget- och skuldrådgivare på din stadsdelsförvaltning eller besök dem på deras öppna mottagning.

Uppdaterad