Budget- och skuldrådgivning

Alla kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter.

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen. Vi kan ge dig stöd och råd för att få ordning på din vardagsekonomi eller din skuldsituation. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Vad du kan få hjälp med

Budgetrådgivning

 • gå igenom din vardagsekonomi
 • göra en budget för att få en bättre balans i din vardagsekonomi.

Skuldrådgivning

 • göra en översikt av skulderna
 • försöka hitta en hållbar lösning.

Skuldsanering

 • informera om vad skuldsanering är
 • hjälpa dig att ansöka hos Kronofogden om skuldsanering
 • om du beviljas skuldsanering kan vi ge dig stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Boka ett möte med en budget- och skuldrådgivare på din stadsdelsförvaltning eller besök dem på deras öppna mottagning.

Vanliga frågor och svar

 • Betala i första hand för ditt hem, hyra, el och mat. Andra prioriterade utgifter är fackavgift, hemförsäkring och barnomsorg.
 • Undvik att handla på kredit och att låna för konsumtion. Det brukar alltid förvärra situationen och göra det ännu svårare att komma tillrätta med ekonomin.
 • Har du ägodelar du kan sälja? Det kan vara en lösning för att få loss pengar vid en svår situation.
 • Se över dina abonnemang; vilka är en nödvändig utgift?

Om du har lån som du eventuellt kommer att få betalningssvårigheter med, kontakta din bank i god tid. Bankerna kan ge låntagare möjlighet till amorteringsfrihet under en begränsad period, exempelvis vid sjukdom eller arbetslöshet. Se även över om om du har låneskydd. Läs mer om lån och betalningar på konsumenternas.se.

Ta kontakt med betalningsmottagaren om du inte kan betala en räkning. Kanske kan du skjuta upp betalningen eller göra upp en avbetalningsplan.

Vid ekonomiska svårigheter är det bra att göra en budget. Skriv ner dina inkomster och fasta utgifter så att du får en översikt. På Konsumentverkets webbplats finns ett bra verktyg för att göra en egen budget som heter budgetkalkylen.

Skuldsanering är en lösning på allvarliga, långvariga problem med överskuldsättning. I korthet innebär skuldsanering att man betalar på sina skulder under fem år och därefter avskrivs de skulder som inte blivit betalda. Det är Kronofogden som fattar beslut om skuldsanering.

Om du hamnat i ett spelberoende finns det hjälp att få från flera olika verksamheter och organisationer.

Stockholms stad

Stadsdelsförvaltningarnas vuxenenheter som utreder och fattar beslut om insatser för personer med spelproblem.

Beroendecentrum

Beroendecentrum erbjuder behandling av personer med spelberoende i enlighet med regionens patientavgift, upp till högkostnadsskydd. Behandlingen sker i öppenvård och består av grupp- och individuell behandling.

Stödlinjen

Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga. Stödlinjen har även ett kostnadsfritt självhjälpsprogram.

Spelberoendes riksförbund Stockholm

Spelberoendes riksförbund Stockholm är en ideell förening dit både spelberoende och anhöriga kan vända sig.

Spelpaus

Spelpaus är Spelinspektionens nationella självavstängningsregister.

Uppdaterad