Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

  • betala din hyra och elräkning,
  • för att köpa mat, kläder och hygienartiklar
  • för att betala andra kostnader såsom SL-kort, medicin, läkarbesök och tandvård.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt.

Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till som exempelvis

  • bostadsbidrag
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • A-kassa.

Har du pengar på banken eller aktier måste du först använda de pengarna för att försörja dig. Detsamma gäller om du har tillgångar som till exempel bil, båt eller sommarstuga.

Gör en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för att ha rätt till ekonomiskt bistånd med Socialstyrelsens beräkningsverktyg.

Uppdaterad