Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel

 • betala din hyra och elräkning
 • köpa mat, kläder och hygienartiklar
 • betala andra kostnader såsom SL-kort, medicin, läkarbesök och tandvård.

Om du söker bostad ska du vända dig till Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till. 

Hushåll med egna inkomster och tillgångar

 • Tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
 • Se över utgifter och inkomster, dra ner på onödiga utgifter och spara så mycket som möjligt till nästa månad. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka.
 • Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana utgifter.
 • Bilar, bostadsrätter och fastigheter ses som en tillgång om du har ett längre behov av ekonomiskt bistånd.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte med i en A-kassa kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Om du blir arbetslös behöver du skriva in dig på Arbetsförmedlingen samma dag som du slutar arbeta.
 • Sök arbeten aktivt och dokumentera vilka arbeten du har sökt.

Ansök om ekonomiskt bistånd i tid

 • Om du inte kan säkra din försörjning genom egna inkomster och tillgångar, inte har rätt till ersättning från annan myndighet eller väntar på beslut från en annan myndighet kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • Ta kontakt med din stadsdelsförvaltning ungefär en månad innan dina inkomster och tillgångar kommer ta slut.

Ansök digitalt vid pågående ärende

Enskilda som har ett pågående ärende för ekonomiskt bistånd kan nu ansöka digitalt i vår e-tjänst. Om en enskild som inte har något pågående ärende i Stockholms stad försöker logga in i e-tjänsten, kommer hen hänvisas till att ta kontakt med berörd förvaltning.

Uppdaterad