Guide

Ansök om ekonomiskt bistånd

Så här gör du för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan och utredning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du kontakta din stadsdelsförvaltning. Du kommer då att erbjudas en mötestid hos en socialsekreterare. Du kan lämna in din ifyllda ansökan vid detta möte eller så kan du i förväg lämna ansökan i receptionen på stadsdelsförvaltningen.

Tillsammans med socialsekreteraren kommer ni vid mötet att göra en planering. Målet med planeringen är att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Det ska tydligt framgå vad just du måste göra varje månad för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Det kan till exempel vara att

  • söka arbete
  • vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och delta i deras i aktiviteter
  • delta vid aktiviteter på Jobbtorg eller Försäkringskassan
  • ha regelbunden kontakt med läkare om du är sjuk och inte kan söka arbete.

Beslut

Första gången som du ansöker om ekonomiskt bistånd kan det ta upp till tre veckor innan du får beslut om du beviljas bistånd eller inte.

Om stadsdelsförvaltningen beslutar att du ska beviljas bistånd får du ett utbetalningsbesked med posten. Pengarna sätts in på det bankkonto som du har fyllt i på ansökningsblanketten.

Har du fortsatt behov av ekonomiskt bistånd betalar stadsdelsförvaltningen ut biståndet i slutet av månaden innan den månad som beslutet avser. Till exempel betalar stadsdelsförvaltningen ut bistånd för april månad den 26 mars.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att lämna uppgifter som kan påverka ett beslut om ekonomiskt bistånd kan du bli återbetalningsskyldig. Kommunerna är enligt lag skyldiga att polisanmäla alla fall av misstänkta bidragsbrott.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

I Stockholms stad är det hos din stadsdelsförvaltning du ansöker om ekonomiskt bistånd. Du vänder dig till den stadsdelsförvaltning som du tillhör och bokar ett första samtal med en socialsekreterare.

Du kommer att få ansökningsblankett och ytterligare information av socialsekreteraren. Ansökningsblankett och information om hur du fyller i blanketten hittar du också här.

Ansökningsblankett för ekonomiskt bistånd (pdf)

Information om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd (pdf)

Om du har skulder eller om du har funderingar över din ekonomiska situation kan du också ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare i din stadsdelsförvaltning.

Överklaga

Om socialsekreteraren bedömer att du inte har rätt till ekonomiskt bistånd kommer du att få ett skriftligt beslut med en förklaring. Om du inte förstår beslutet kan du be din socialsekreterare förklara beslutet för dig.

Om du är missnöjd och tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet:

  • Du behöver skriftligen förklara varför du tycker att beslutet är felaktigt.
  • Den skriftliga överklagan lämnar du in till den stadsdelsförvaltning som har fattat beslutet.
  • Om du behöver hjälp med att skriva en överklagan kan du kontakta din socialsekreterare.

När stadsdelsförvaltningen får din överklagan kommer de antingen ändra beslutet eller skicka det vidare för prövning i till domstol.