Så kan du som förälder agera

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här är varningssignalerna som du som vuxen ska se upp med.

Det finns råd och tips på hur du som förälder kan agera för att motverka att ditt barn dras in i kriminalitet. Det är till exempel vilka varningstecken du bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om du känner oro för ditt barn.

Var uppmärksam på varningssignaler

Var uppmärksam på om ditt barn

  • ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga
  • börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna
  • swishar pengar eller har mer egna pengar än förut
  • kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil
  • har nya värderingar.

Så kan du agera som förälder

Som förälder är du nästan alltid en av de viktigaste personerna i barnets liv.  Som förälder kan du

  • visa att du finns där för ditt barn
  • ställa frågor och lyssna
  • prata med andra vuxna i din närhet
  • vara öppen för att ta emot stöd och hjälp.

Du erbjuds föräldrarådgivning och kan delta i föräldragrupper för enskilda samtal eller vägledning. Föräldraträffar kan hjälpa dig att hantera svåra situationer och stärka ditt barns självkänsla.

Du ska inte vara ensam med din oro. Om du behöver stöd, kontakta din stadsdelsförvaltning.

Se filmer om varningssignaler

Stockholms stad har tagit fram filmer om varningssignaler för dig som är förälder eller annan anhörig. 

Är du orolig för ditt barn?

 

Varningssignaler att vara uppmärksam på

 

Stödprogrammet På rätt väg

 

Polisen erbjuder stöd och hjälp

På Polisens webbplats kan du läsa mer om varningssignaler och hur det går till när kriminella utnyttjar barn.

Polisens information finns också i broschyren Gängsnacket. Den är till för föräldrar och andra viktiga vuxna. Broschyren ger information om hur man kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Den finns på svenska och har översatts till nio andra språk.

If you have concerns about your child becoming involved in criminal
behaviour, know there is support and help available for both you and
your child. Information in English and nine other languages are available. 

Där finns också information om hur den unga kan undvika att bli rekryterad.

Uppdaterad