Ungdomar sitter i ett mötesrum. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Ung i centrum – för unga och ensamkommande

Gustavslundsvägen 145, plan 6

Ung i centrum är en verksamhet inom Jobbtorg Stockholm som erbjuder stöd mot arbete och studier för studerande ensamkommande med uppehållstillstånd. Dessutom anordnar vi gruppinsatser för inskrivna ungdomar samt handledarutbildningar inom feriejobb.

Fakta

Typ av service
Arbetsmarknadsinsats
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

För dig som är studerande ensamkommande med uppehållstillstånd

Ung i centrum tar emot ensamkommande unga som studerar i gymnasiet, har uppehållstillstånd och har sin adress eller socialsekreterare i Stockholms stad. Vi erbjuder ensamkommande studievägledning och stöd i att hitta jobb. Just nu har vi ingen fysisk drop-in men vi tar emot bokade besök.

Hos oss jobbar coacher, studie- och yrkesvägledare och it-pedagog som kan stötta dig. Vi håller också olika gruppaktiviteter om du är intresserad av mer fördjupat stöd mot långsiktiga studier eller extrajobb.

Är du ensamkommande med uppehållstillstånd i Stockholms stad och är klar med dina gymnasiestudier?

Då kan du vända dig till våra jobbtorg om du har behov av stöd för att hitta jobb eller studier.

Jobbtorg Stockholm för unga

Är du ensamkommande men har din adress eller socialsekreterare i en annan kommun?

Vi ber dig kontakta din hemkommun.

För dig som tar emot praktikanter, sommarjobbare eller visstidsanställda

Ung i centrum håller handledarutbildningar till dig som tar emot ungdomar som ska sommarjobba, praktisera eller vara visstidsanställda hos er. Utbildningen ger dig användbara verktyg och möjlighet att utvecklas i din roll som handledare. Kontakta oss för mer information.

E-post: ungicentrum@stockholm.se

Gruppverksamhet på Ung i centrum

Ung i centrum har flera olika insatser för jobbtorgens inskrivna unga, 16–29 år. Syftet med gruppinsatserna är att stärka individens självkänsla och tron på den egna förmågan att påverka sin framtid. Målet är att rusta deltagare för längre studier och arbete. Prata med din coach på Jobbtorg Stockholm om du är intresserad av att veta mer om gruppinsatserna.

Mer om oss

Ung i Centrum jobbar aktivt mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Vi är till exempel en hbtq-diplomerad verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad