Familjens Hus i Skärholmen

Idholmsvägen 79A

Familjens hus på Idholmsvägen 79A finns för familjer med barn i åldrarna 0-18. Här finns öppen förskola och föräldramottagning i samma hus. Välkomna till oss!

Fakta

Typ av service
Familjerådgivning
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Onsdag 6 december klockan 14 invigs Familjens Hus.
Välkomna! 
Läs mer om invigningen här

Öppen förskola

Till öppna förskolan är vårdnadshavare och barn i ålder 0-6 år välkomna för att leka och umgås. Här kan du läsa mer om öppna förskolan Familjens hus

Föräldramottagningen

På föräldramottagningen erbjuds du som blivande förälder eller förälder med barn i åldern 0-18 år rådgivning, samtalsgrupper och kurser. 

Föräldrarådgivning

Föräldrar med barn 0 - 18 år kan få gratis enskilda samtal med våra föräldrarådgivare. Vi vänder oss till föräldrar i Skärholmen, Bredäng, Sätra, Vårberg samt till föräldrar som inte bor här men har barn i förskola eller skola i stadsdelen. 

Samtalen kan handla om något som du vill förändra i familjen, utmaningar i vardagen, en svår livssituation som rör ditt/dina barn eller en önskan att stärka familjerelationerna.  Alla frågor är välkomna, smått som stort!

 • Vi har tystnadsplikt och för inga journaler
 • Det finns möjlighet till tolk
 • Tid erbjuds inom 1 - 2 veckor
 • Upp till fem samtal är gratis
 • Behöver du annan hjälp eller kontakt, så lotsar vi dig rätt

För tidsbokning eller frågor, vänligen kontakta Föräldramottagningen se kontaktuppgifter. 

Föräldragrupper

Vi erbjuder föräldragrupper gratis:

ABC- Alla barn i centrum 
Under träffarna diskuterar vi hur du kan stärka ditt barns självkänsla, främja relationer i och utanför familjen och hantera svåra situationer. 
ABC-grupper finns för föräldrar med barn som är 0-2 år, 3-12 år och 13-18 år
Läs mer om ABC-träffar på webbplatsen Alla Barn i Centrum

Föräldraskap i Sverige
En föräldragrupp för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. I gruppen diskuterar vi hur det är att vara förälder i ett nytt land. Föräldragruppen träffas vid 5 tillfällen i 2,5 timme. 

Samtalsteman:

 • Att vara familj i ett nytt land samt barnens fritid
 • Förskola och skola. Pojkar och flickor.
 • Hälsa och sjukvård
 • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
 • Att vara tonårsförälder

Läs mer och boka Föräldraskap i Sverige

COSP – Circle of Security Parenting /Trygghetscirkeln
Trygghetscirkeln är ett föräldraprogram som fokuserar på hur vi kan förstå de behov våra barn uttrycker till oss genom sitt beteende. Gruppen vänder sig främst till föräldrar med barn mellan 4 månader och 6 år och består av 8 träffar och träffarna är 1,5 timme långa. Spädbarn kan följa med på träffarna. 

Komet 3-11 år
Komet föräldragrupper är till för de familjer som upplever att det är mycket bråk och konflikter hemma. Föräldrarna träffas i grupp vid 10 tillfällen och en individuell träff. Syftet är att barn och föräldrar ska få ett bättre samspel och att föräldrarna får konkreta redskap. Träffarna är på kvällstid och det finns tillgång till barnvakt. 
Läs mer och boka Komet

På Rätt Väg – hur kan jag skydda mitt barn från att utnyttjas i kriminalitet?
Ett individuellt program för föräldrar som är oroliga för barnets umgänge, miljöer eller att barnet ska utnyttjas och hamna i kriminalitet. På Rätt Väg är för föräldrar med barn 9-15 år och består 3-5 individuella träffar, cirka 1,5 timme långa. Träffarna bokas individuellt och första träffen cirka 1-2 veckor efter anmälan. Tolk kan bokas vid behov.

 • Hur kan jag som förälder prata om min oro med mitt barn?
 • Hur ser nätverket kring barnet och familjen ut och hur kan det stärkas?
 • Hur kan jag som förälder skapa en trygg uppväxt för mitt barn?
 • Risk- och skyddsfaktorer. Vilka varningstecken ska jag tänka på?
 • Få hjälp till ytterligare stöd vid behov

Hitta hit

Uppdaterad