Framnäsgruppen AB

Tulegatan 27, Stockholm och Tingsvägen 17, Sollentuna

Familjerådgivning erbjuds till par och familjer som själva söker hjälp för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna som syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Fakta

Typ av service
Familjerådgivning
Verksam i
Utanför Stockholm, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.framnasgruppen.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Bemannad reception
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Framnäsgruppen startades 1991 men har funnits i Stockholms läns landstings regi sedan 1975. Namnet härstammar från Framnäsviken i Djursholm där verksamheten startades i form av en terapiskola. Idag har företaget flertalet behandlande verksamheter för familjer och människor i kris. Framnäsgruppens målsättning har från första början varit att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig respekterade, väl bemötta och lyssnade på. Det är kundens behov och mål som är avgörande i skapandet av uppdraget och vid val av metod. Våra ideologiska utgångspunkter, förhållningssätt och metoder omfattar alla som arbetar inom företaget. Våra klienter och kunder ska uppfatta samstämmighet oavsett vilken tjänst som anlitas och av vem.

Framnäsgruppen har två mottagningar, en i Sollentuna centrum, Tingsvägen 17, och en i Stockholm city på Tulegatan 27 i Vasastan.

Särskild kompetens

Familjerådgivningens kompetens är samlad i ett team familjerådgivare med lång erfarenhet av att arbeta med olika familjekonstellationer med eller utan barn. Alla familjerådgivare är socionomer eller är likvärdigt akademiskt utbildade, har psykoterapeutisk vidareutbildning till legitimerade psykoterapeuter. Varje terapeut har även flertalet vidareutbildningar, exempelvis KBT, EMDR, skolfrånvaro, samspelsbehandling, våld i nära relation och kris/trauma. Många har därtill kunskap inom barn- och ungdomspsykiatri, missbruk, kris/trauma, samt stor erfarenhet av att möta par där psykiska eller neuropsykiatriska problem är en del av problematiken. Vi erbjuder samtal på svenska, engelska, persiska, kurdiska, italienska och spanska.Hitta hit

Uppdaterad