Logga Framnäsgruppen AB

Framnäsgruppen AB

Tulegatan 27 och Tingsvägen 17, Sollentuna

Visa på karta

Familjerådgivning erbjuds till par och familjer som själva söker hjälp för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna som syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Fakta

Typ av service
Familjerådgivning
Verksam i
Norrmalm, Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.framnasgruppen.se/familjeradgivning/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Framnäsgruppen startades 1991 men har funnits i Stockholms läns landstings regi sedan 1975. Namnet härstammar ifrån Framnäsviken i Djursholm där verksamheten startades i form av en terapiskola. Idag, 29 år senare, har företaget flertalet behandlande verksamheter för familjer och människor i kris.

Framnäsgruppens målsättning har från första början varit att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig respekterade, väl bemötta och lyssnade på. Det är kundens behov och mål som är avgörande i skapandet av uppdraget och vid val av metod. Uppdragen följer vi alltid upp månadsvis med uppdragsgivaren.

Våra ideologiska utgångspunkter, förhållningssätt och metoder omfattar alla som arbetar inom företaget.

Våra klienter och kunder ska uppfatta samstämmighet oavsett vilken tjänst som anlitas och av vem.

Framnäsgruppen har två mottagningar, en i Sollentuna centrum och en i Stockholm city på Tulegatan 27.

Särskild kompetens

Familjerådgivningens kompetens är samlad i ett team om 4 familjerådgivare med specialiserad kunskap och lång erfarenhet inriktad på svårigheter i de nära relationerna.

Alla våra familjerådgivare är socionomer (eller likvärdigt akademiskt utbildade), har psykoterapeutisk vidareutbildning till legitimerade psykoterapeuter samt har utbildning i sexologi.

Flera har utbildning i och erfarenhet av samtal med KBT-inriktning. Många har därtill kunskaper inom angränsande områden som familjerätt, barn- och ungdomspsykiatri, missbruk med mera. Det finns även stor erfarenhet av att möta par där psykiska eller neuropsykiatriska problem är en del av problematiken.Vi erbjuder samtal på svenska, engelska, persiska och spanska.Hitta hit

Uppdaterad