Ökad risk för våld i nära relationer under julhelgerna

Publicerad:

Under jul- och nyårshelgerna när många tillbringar mer tid hemma tillsammans vet vi att det innebär en risk att våld i nära relationer ökar. Det finns stöd att få från Stockholms stad.

Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Cirka 100 000 personer upp till 25 år utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ingen ursäkt för våldet, och det finns heller ingen ursäkt för att inte reagera eller agera. Stockholms stad ger dig skydd, stöd och råd utifrån din situation.

Du kan ta kontakt med oss om du själv är utsatt, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.