Stöd till barn och deras vårdnadshavare

Publicerad:

Uppdaterad:

Det grova våld som följer av gängkriminalitet har eskalerat i samhället och många blir rädda och oroliga när våldet kommer nära. Här beskriver vi något av det stöd staden ger.

Stockholms stads verksamheter gör en stor mängd insatser för att motverka och möta samhällsutvecklingen. Insatser som verkar såväl på kort som på lång sikt.

Stödcentrums kampanjer riktat till unga

Stockholms stad gör återkommande kampanjer på sociala medier som vänder sig till barn och unga och deras anhöriga, om hur man kan få stöd om man är utsatt för eller har bevittnat ett brott eller om man vill ta sig ur kriminalitet. 

Information till föräldrar och andra vuxna

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. Här är varningssignalerna som du som vuxen ska se upp med och hur du kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Informationen utgår från Länsstyrelserna och polisens broschyr Gängsnacket.

Gängsnacket – en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna, Polisens webbplats (pdf)

Den som dras till eller vill lämna kriminalitet kan få hjälp och stöd. Även du som är orolig för någon i din närhet kan kontakta stadens avhopparverksamhet.

Stöd till dig som är ung

På webbplatsen ung.stockholm finns information om vart barn och unga kan vända sig med sin oro.

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet. Hitta kontaktuppgifter till fältassistenterna där du bor.

Stadens samlade arbete

Läs mer om hur staden arbetar.