Drop-in på Welcome House

Välkommen till drop-in på Welcome House. Här får du enklare vägledning och möjlighet att anmäla dig till våra aktiviteter.

Drop-in öppettider

Stängt just nu

Medborgarplatsen 25

Öppettider
måndag–torsdag 10.00–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt

Få svar på dina frågor

På drop-in erbjuder vi enklare vägledning. Vi kan svara på dina frågor som handlar om till exempel följande områden.

Vi stöttar dig i frågor som rör din ekonomi, din försörjning eller om du har frågor kring skulder.

Hur du fyller i blanketter.

Vi hjälper dig att förstå brev.

Vi kan ge dig information om hur du överklagar beslut.

Vem du ska prata med och hur du hittar dit.

Vi kan ge dig grundläggande råd om konsumentfrågor.

Var du ska vända dig i den svenska sjukvården.

Hur du gör för att anmäla dina barn till förskola och skola.

Du kan få information om bostadsmarknaden och vägledning i hur du söker bostad.

Vi vägleder dig i hur du gör för att söka jobb och var du får stöd.

Vi vägleder dig i dina studieval.

Vi ger dig information om olika föreningar och aktiviteter som passar dig och dina barn.

Du kan få stöd i användning av digitala verktyg och e-tjänster.

Låna en dator

Om du behöver använda en dator har vi två datorer som du kan låna under drop-in.

Tolk

Vi bokar tolk om du behöver det.

Hitta hit

Du hittar oss på Medborgarplatsen 25, någon minut från Medborgarplatsens tunnelbanestation.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad