Welcome house

På Welcome house kan du som är nyanländ och boende i Stockholms stad få stöd under din första tid i Stockholm. Du får hjälp med allt som du måste göra när du ska bosätta dig i en ny stad.

På Welcome house, som ligger på Medborgarplatsen, kan du få stöd av olika myndigheter och du kan få svar på dina frågor om staden, bostäder och samhället.

Du kan träffa studie- och yrkesvägledare, få lära dig att använda olika digitala verktyg, ta del av föreningsaktiviteter och få stöd att söka praktik och jobb. 

Stöd med att ordna det viktigaste

När du har fått ditt uppehållstillstånd är det mycket som måste ordnas. Vi på Intro Stockholm hjälper dig att komma i kontakt med olika myndigheter, folkbokföra dig och att öppna ett bankkonto.

Du kan också få stöd i att

  • ordna med din försörjning
  • skriva in barnen i skolan
  • få en hälsoundersökning
  • skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att kunna söka jobb
  • förstå hur samhället fungerar och lära dig mer om Stockholm.

När allt det är gjort kan vi tillsammans jobba vidare och vi på Etableringscentrum kan hjälpa dig med att få

  • studie- och yrkesvägledning
  • stöd i att söka jobb
  • rådgivning för att starta eget företag
  • kontakt med arbetsgivare och föreningar.

Varmt välkommen till oss och Stockholms stad!

Uppdaterad