Welcome house

På Welcome house kan du som är nyanländ och boende i Stockholms stad få stöd under din första tid i Stockholm. Du får hjälp med allt som du måste göra när du ska bosätta dig i en ny stad.

På Welcome house, som ligger på Medborgarplatsen, kan du få stöd av olika myndigheter och du kan få svar på dina frågor om staden, bostäder och samhället. Du kan träffa studie- och yrkesvägledare, få lära dig att använda olika digitala verktyg, ta del av föreningsaktiviteter och få stöd att söka praktik och jobb. 

Stöd med att ordna det viktigaste

När du har fått ditt uppehållstillstånd är det mycket som måste ordnas. Vi ser till att du kommer i kontakt med olika myndigheter, kan folkbokföra dig och öppna ett bankkonto.  

Du kan också få stöd med att:

 • ordna med din försörjning
 • skriva in barnen i skola och förskola
 • få en hälsoundersökning
 • skriva in dig på Arbetsförmedlingen
 • för att kunna söka jobb
 • förstå hur samhället fungerar och
 • lära dig mer om Stockholm

När allt det är gjort kan vi tillsammans jobba vidare och du kan få:

 • studie- och yrkesvägledning
 • hjälp att söka jobb
 • rådgivning för att starta eget företag
 • kontakt med arbetsgivare och föreningar

Varmt välkommen till oss och Stockholms stad!

Uppdaterad