Samhällsvägledning för dig som är nyanländ i Hässelby-Vällingby

Du som är nyanländ och har frågor kan få information och vägledning av samhällsvägledare på Medborgarkontoren på Hässelby Torg och i biblioteket i Hässelby Villastad.

Till oss kan du ställa frågor som är viktiga för dig. Du behöver inte boka tid utan kan bara komma förbi.

Medborgarvärdar

I Hässelby och Vällingby finns medborgarvärdar som rör sig i hela stadsdelen. Du känner igen oss på de turkosa tröjorna och västarna. Vårt uppdrag är att ge dig som medborgare bästa möjliga service – ta gärna kontakt med oss och ställ frågor.

Medborgarvärdarna har stor kunskap om Stockholms stad och stadsdelsförvaltningens olika verksamhetsområden. Vänd dig gärna till oss om du har frågor om stadsdelsområdet eller samhället. Vi kan erbjuda viss samhällsinformation, vägleda dig inom olika samhällsfunktioner och upplysa om olika verksamheter.

Medborgarvärdarna rör sig runt om i hela stadsdelen på tider vi vet att många personer är i rörelse. Vi besöker verksamheter, föreningar, centrumanläggningar samt olika samlings- och mötesplatser. Du kan även träffa oss på våra medborgarkontor där vi hjälper till med bemanningen ibland.

Samhällsvägledning

Både samhällsvägledare och medborgarvärdar kan ge dig information om att bo och leva i Stockholm. Vi kan svara på frågor som till exempel handlar om

  • arbete – hur du gör för att söka jobb och var du får stöd
  • utbildningar – vilka utbildningar som finns och hur du söker dem
  • förskola och skola – hur du gör för att anmäla dina barn
  • bostad – hur du söker bostad och vad du behöver göra när du har fått en bostad
  • hälso- och sjukvård – vart du ska vända dig
  • fritidsaktiviteter – hur du hittar aktiviteter som passar dig och dina barn
  • blanketter och brev – hjälp med att fylla i blanketter och förstå brev från myndigheter
  • myndigheter och kommunen – hjälp med att veta vem du ska prata med om olika frågor.

På gång i stadsdelen

Kurs i Grundläggande data

Du som behöver lära dig mer om hur du använder datorn har möjlighet att vara med på våra datakurser. Prata med våra samhällsvägledare på Medborgarkontoret för att anmäla dig.

Kontakt

Medborgarvärdarna rör sig mellan olika platser i stadsdelen. Ta kontakt med dem på: Telefon: 08-508 044 00
E-post: medborgarvardar.hasselby-vallingby@stockholm.se

Kom in till samhällsvägledarna Medborgarkontoren på Hässelby Torg och i biblioteket i Hässelby villastad och ställ en fråga som är viktig för dig. Hos oss behöver du inte boka tid.

Hitta till oss

Medborgarkontoret i Hässelby Gård
Adress: Hässelby Torg 10
Närmaste tunnelbana: Hässelby Gård
Telefon: 08-508 043 40
E-post: medborgarkontor.hasselby-vallingby@stockholm.se

Medborgarkontoret Tegelhögen
Adress: Vittangigatan 22
Närmaste tunnelbana: Vällingby
Telefon: 08-508 043 40
E-post:medborgarkontor.hasselby-vallingby@stockholm.se

Uppdaterad