Stadsdelsmammor

Stadsdelsmammorna är själva nyanlända och de arbetar uppsökande för att sprida kunskap till kvinnor in sitt eget bostadsområde.

Stadsdelsmammorna talar olika språk och egen erfarenhet av att vara ny i Sverige.

  • De sprider grundläggande information om hur samhället fungerar.
  • De stöttar dig i praktiska frågor.
  • De hjälper till att arrangera sociala aktiviteter i området.

Stadsdelsmammorna kan hjälpa dig med att ta rätt kontakter med myndigheter och hitta nästa steg mot arbete eller utbildning.

Att arbeta som Stadsdelsmamma

När Stadsdelsmammorna börjar sin anställning får de utbildning. De får lära sig att förmedla grundläggande kunskap om:

  • socialförsäkringssystemet
  • utbildningssystemet
  • arbetsmarknad
  • socialtjänsten och
  • vården till de kvinnor de söker upp.

Efter utbildningen kan Stadsdelsmammorna ge kunskap om de samhällsstrukturer som finns och motivera kvinnor att söka stöd för att hitta arbete eller studier. 

Uppdaterad