Samhällsvägledning för dig som är nyanländ i Kungsholmen och Norra innerstaden

Du som är nyanländ och har frågor kan få information och vägledning av samhällsvägledare på Samhällsvägledning city. Till oss kan du ställa frågor som är viktiga för dig.

Samhällsvägledning

Samhällsvägledare kan ge dig information om att bo och leva i Stockholm. Vi kan svara på frågor som till exempel handlar om

  • arbete – hur du gör för att söka jobb och var du får stöd
  • utbildningar – vilka utbildningar som finns och hur du söker dem
  • förskola och skola – hur du gör för att anmäla dina barn
  • bostad – hur du söker bostad och vad du behöver göra när du har fått en bostad
  • hälso- och sjukvård – vart du ska vända dig
  • fritidsaktiviteter – hur du hittar aktiviteter som passar dig och dina barn
  • blanketter och brev – hjälp med att fylla i blanketter och förstå brev från myndigheter
  • myndigheter och kommunen – hjälp med att veta vem du ska prata med om olika frågor.

På gång i stadsdelen

Föräldraskap i Sverige

Välkommen till föräldrastödsutbildning för dig som har barn i åldrarna 0–18 år. Du är själv född i ett annat land än Sverige och vill veta mer om det svenska samhället. Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och FN:s barnkonvention. Är du intresserad kontakta oss på Samhällsvägledning city.

Kontakt

Telefon: 08-508 090 34
E-post: samhallsvagledning.city@stockholm.se

Öppettider

Måndag och torsdag klockan 13.00–16.00.

Uppdaterad