Stöd till arbete och studier för ensamkommande

Du som är ensamkommande i Stockholm kan få vägledning för att börja studera eller arbeta.

Stockholms stad kan hjälpa dig som är ensamkommande och bor och/eller har din socialsekreterare i Stockholms stad.

För att du ska få hjälp av Stockholms stad med frågor kring studier och arbete ska du vara ensamkommande med

  • permanent uppehållstillstånd eller
  • tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier, med stöd av gymnasielagen.

Vi har flera verksamheter som jobbar med ensamkommande beroende på vad du behöver hjälp med.

Ung i centrum

Om du har tillfälligt uppehållstillstånd kontakta Ung i centrum om du inte vet vad och var du ska studera eller om du behöver hjälp att hitta jobb.

Start Stockholm

Kontakta Start Stockholm om du är 16–19 år och vet att du ska gå på språkintroduktion.

Skolslussen 

Kontakta Skolslussen om du är 16–19 år och söker annan studieplats inom gymnasieskolan.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du har fyllt 20 år och vet att du vill studera på Komvux.

Har du som ensamkommande frågor om uppehållstillstånd och den nya gymnasielagen?

Uppdaterad