På rätt väg

På Rätt Väg är ett individuellt program för föräldrar som är oroliga för barnets umgänge eller miljöer som barnet är i.

Kanske är du rädd att ditt barn ska utnyttjas i kriminalitet? Målet är att stötta dig som förälder och utveckla dina förmågor för att ännu bättre kunna hjälpa ditt barn att utvecklas på rätt väg.

Vad är På rätt väg?

På rätt väg är individuella träffar för föräldrar som har barn i åldern 915 år som uppvisar riskbeteenden för kriminalitet eller där det finns oro för att barnet ska dras in i kriminalitet. Som förälder får du kunskap om vad du kan göra för att skapa en trygg uppväxt för ditt barn, bygga vidare på det som får ditt barn att må bra och utveckla färdigheter i föräldraskapet.

Hur går det till?

Du får träffa en behandlare vid 35 tillfällen. Om ni är flera föräldrar till barnet får gärna båda eller alla delta. Varje träff är 11,5 timme. Varje träff innehåller teman som du både får information om och möjlighet att diskutera tillsammans med din behandlare. Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma.

Vem kan delta?

Föräldrar med barn i åldern 915 år, där barnet uppvisar riskbeteenden för kriminalitet. Om du vet att ditt barn är aktiv i brott kan ni behöva en annan ännu mer riktad typ av hjälp.  

Innehåll

  • Engagemang i barnets liv. Att föräldrar visar värme och engagerar sig i sitt barn är viktigast för att barn ska må bra och utvecklas på rätt väg. Vi pratar om hur du kan göra det och samtidigt hålla en balans mellan att visa värme och kärlek och att sätta gränser för ditt barn.
  • Sätta gränser. Du får verktyg för hur du som förälder kan sätta gränser för ditt barn och hur du kan behöva prioritera och välja strider.
  • Kompisar och umgänge. Att vara med kompisar är viktigt och utvecklande för barn. Men tillsammans med vissa kompisar kan det bli att barnet gör saker som inte är bra. Du får verktyg för hur du kan ha bättre koll på ditt barns kompisar, hur du kan uppmuntra att ditt barn umgås med kompisar som hen gör bra saker med och försvåra umgänge som inte är bra.
  • Skolan. Att trivas och klara skolan är viktiga skyddsfaktorer för att barn ska utvecklas på rätt väg. Fokus i temat är hur du som förälder kan engagera dig och stötta ditt barn i hens skolgång, men även hur du kan uppmuntra och visa att tror på ditt barns förmåga, eftersom det hjälper barnet.
  • Fritiden. Barn som har en meningsfull fritid mår bättre. Att delta i organiserade fritidsaktiviteter ger färre tillfällen att ägna sig åt dåliga saker, som till exempel brott. Vi pratar om hur du kan uppmuntra ditt barn till fritidsaktiviteter och du får information om möjliga föreningar och aktiviteter som kan vara intressant för ditt barn.
  • Varningstecken. Du får kunskap om varningstecken på att ditt barn utnyttjas eller är aktiv i kriminalitet, som är bra att känna till som förälder.
  • Nätverket. Om flera vuxna samarbetar runt ett barn ökar möjligheterna för att barnet utvecklas på rätt väg, därför används ibland uttrycket ”Det behövs en by för att uppfostra ett barn”. Under alla träffar kommer vi se vilka som finns runt dig och ditt barn. Vi kommer prata om hur personer som är hjälpsamma på olika sätt kan komma närmare er familj.

 

Uppdaterad