Våld i nära relationer

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten om du är utsatt för våld i nära relation, är orolig för någon annan eller själv utsätter en närstående för våld.

Socialtjänstens relationsvåldsteam i den stadsdelsförvaltning du bor i kan ge dig stöd och hjälp om du

  • känner dig rädd eller hotad
  • utsätter andra för våld
  • är i behov av skyddat boende
  • är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Skyddat boende

Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina eventuella barn från en våldsutövare, kan du efter beslut av relationsvåldsteamet få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning.

Ett skyddat boende kan också erbjuda

  • stöd i rättsprocesser
  • samtalsstöd
  • samhällsinformation.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Samtalsbehandling hos relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum (RVC) kan erbjuda stöd och behandling i form av samtal till dig som utsatts för våld eller utövar våld i en nära relation. Du kan komma på upp till fem fria samtal utan beslut från socialtjänsten. Önskar du därefter en fortsatt kontakt kan du få hjälp att ansöka om detta via stadens relationsvåldsteam (RVT).

Samtalsbehandling erbjuds individuellt eller i grupp för alla personer över 18 år. All personal har tystnadsplikt. RVC:s personal har särskild kunskap om våld i nära relationer oavsett vilken form av våld du har utsatts eller utsätter för.

RVC kan även erbjuda dig stöd i rättsprocessen vid brottmål om det har gjorts en polisanmälan.

Barn kan få samtalsstöd som insats när deras våldsutsatta eller våldsutövande föräldrar har en pågående samtalskontakt på RVC. För samtalsstöd till barn behöver en utredning först göras av socialtjänsten.

Kontakten med RVC är kostnadsfri.

Relationsvåldscentrum Väst

Du som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby eller Järva vänder dig hit.

Besöksadress: Stormbyvägen 2-4, Spånga
Öppettider: Måndag - torsdag klockan 08.00-16.35, fredagar klockan 08.00-16.00
Telefon: 08-508 03 670
E-post: rvc.vast@stockholm.se

Relationsvåldscentrum Innerstaden

Du som bor i Kungsholmen, Norra innerstaden eller Södermalm vänder dig hit.

Besöksadress: Tjärhovsgatan 32A, Södermalm
Öppettider: Måndag - torsdag klockan 08.00-16.50, fredagar klockan 08.00-16.00
Telefon: 08-508 12 360
E-post: rvc.innerstaden@stockholm.se

Relationsvåldscentrum Sydväst

Du som bor i Skärholmen eller Hägersten-Älvsjö vänder dig hit.

Besöksadress: Bredholmsgatan 4, Skärholmen
Öppettider: Måndag - torsdag klockan 08.00-16.50, fredagar klockan 08.00-16.00
Telefon: 08-508 24 863
E-post: rvc.sydvast@stockholm.se

Relationsvåldscentrum Sydost

Du som bor i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta eller Skarpnäck vänder dig hit.

Besöksadress: Slakthusplan 8a, Johanneshov
Öppettider: Måndag - torsdag klockan 08.00-16.35, fredagar klockan 08.00-16.00
Telefon: 08-508 20 700
E-post: rvc.sydost@stockholm.se

Uppdaterad