Information om socialtjänsten och LVU på olika språk

På Socialstyrelsens webbplats finns samlat material översatt till flera språk riktat till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten. Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda.

Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

Uppdaterad